Aplikacije Lončar j.d.o.o. Aplikacije Lončar j.d.o.o.
prodaja@aplikacije-loncar.hr
098/ 935 935 7
Maloprodaja 2.0 - program za trgovine

Maloprodaja 2.0

Kompletno rješenje za vođenje skladišnog poslovanja u sustavu maloprodaje

Program je posebno prilagođen korisnicima i automatiziranju svakodnevnih radnji kod prodaje i nabave robe te vođenju skladišnih knjiga.

Primjena programa je moguća u svim vrstama trgovina, knjižara, servisa opreme sa posebnim naglaskom na vođenje prodaje i nabave komisione robe.
FISKALIZACIJA PODRŽANA

Evidencije

Maloprodajni računi
Evidencija maloprodajnih računa u određenom vremenskom razdoblju sa kontrolama za manipulaciju
Kalkulacije
Evidencija kalkulacija robe u određenom vremenskom razdoblju sa kontrolama za manipulaciju
Promijene cijena
Evidencija zapisnika o promijeni cijena u određenom vremenskom razdoblju sa kontrolama za manipulaciju
Povrat robe
Evidencija povratnica robe dobavljaču u određenom vremenskom razdoblju sa kontrolama za manipulaciju

POS kasa

Šifrarnik
Šifrarnik za brzi unos artikala i usluga
Unos u tablicu
Unos artikala direktno u tablicu
Opcije ispisa
Brzi odabir opcija ispisa računa
Artikli na računu
POS Kasa sa artiklima

Skladište

Popis artikala
Skladište - sučelje za manipulaciju i pregled robe na skladištu
Panel za unos artikla
Skladište - unos novog artikla
Filtriranje popisa
Skladište - filtriranje popisa

Evidencija partnera

Popis partnera
Popis partnera
Odjava prodaje
Odjava prodane (komisione) robe
Stanje skladišta
Stanje skladišta robe u komisiji za odabranog partnera
Izrada narudžbenica
Izrada narudžbenica

Graf i statistika

Prodaja/nabava
Grafički prikaz odnosa prodaje i nabave za određeni artikal i u određenom vremenskom periodu
Po danima
Grafički prikaz odnosa prodaje i nabave po danima za određeno vremensko razdoblje
Po dobavljačima
Grafički prikaz odnosa prodaje i nabave po dobavljačima za određeno vremensko razdoblje

Izvještaji

Knjiga popisa
Izvještaj KP obrazac u određenom vremenskom razdoblju posebno po skladištima valstite i robe u komisiji
Izvještaj o zaradi
Iznos prodaje razvrstan po načinu plaćanja sa posebno izraženim iznosom marže
Dnevni utržak
Iznosi dnevnih utržaka razvrstanih po načinu plaćanja
Promet usluga
Knjiga prometa usluga u određenom vremenskom razdobljuCopyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o.2013,